Úvod O pražském orloji Ostatní figury

Ostatní figury


Kromě apoštolů jsou na orloji další figury:

Kohout: Nachází se v horní části orloje nad okny apoštolů a při skončení představení apoštolů zakokrhá. Kokrhání vzniká stlačením mechu. Kohout je nepohyblivou zlatou soškou, kterou byl orloj osazený v 19. století. Kohout symbolizuje život.

  • Kamenný anděl: Jde o jednu z nejstarších plastik orloje. Měla dříve nápis na pásce. Ten je však už dnes nepatrný. Plastika není původní. Byla poškozená na konci války, a proto musela být nahrazená kopií.

  • Marnivec: Najdete ho v horní řadě vlevo. Jde o pohyblivou figurku, která si prohlíží svůj obraz v zrcadle. Socha byla během požáru radnice, který propukl na konci druhé světové války zničen a později nahrazen novou sochou.

  • Lakomec: Na orloji ji najdeme vedle marnivce. Má hůl a měšec, kterým třese a zároveň hrozí holí. Symbolizuje neřest a lakomství. Současná figurka byla vytvořená po druhé světové válce. Původní byla totiž během války zničená.

  • Smrtka: Je znázorněná jako kostlivec, který drží přesýpací hodiny, jimiž otáčí. Jde o symbol odměřování času života. Figurka zároveň zvoní a pokyvuje souhlasně hlavou, čímž dává najevo, že všechny čeká neodvratný osud. Smrtka je součástí orloje už od konce 15. století.

  • Turek: Vedle sochy smrtky je figurka Turka. Má v rukou loutnu. Symbolizuje rozkoš a neřesti. Zde však symbolika není jednoznačná. Objevují se i další výklady.

  • Filozof: Jedná se o figurku s knihou. Na orloji se ve své současné podobě objevila po druhé světové válce. Autorem sochy je Vojtěch Sucharda. Vyznačuje zkoumání světa.

  • Archanděl: Figurka má kopí, kterým ukazovala na psaný údaj na kalendářní desce. Kalendárium však bylo potočená a nyní kopí směřuje na horní část ciferníku. S největší pravděpodobností je součástí orloje od zavedení kalendářní desky.

  • Hvězdář: I tato socha byla obnovena po druhé světové válce Vojtěchem Suchardem. Figurka drží v ruce dalekohled, který má až její nová verze.

  • Kronikář: Figurka má brko a svitek pergamenu. Současnou podobu získala po 2. světové válce. Jde o práci Vojtěcha Suchardy. Znázorňuje zaznamenávání událostí a dějin.


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Orloj 600 let
Kontakty