Úvod O pražském orloji Stroj orloje

Stroj orloje

Obecně o stroji Staroměstského orloje

Staroměstský orloj je významným technickou památkou. Některé její součástky jsou původní, a přesto ještě dnes funkční. Celkově zůstala základní struktura stroje stejná od středověku.

Díky systému strojů je možné zajistit pohyb astrolábu i všech dalších součástí orloje. Základními prvky umožňující pohyb je závaží a tři ozubená kola.

Celkově se stroj skládá z cca 350 částí. Z toho zhruba 75 % je původními originály z 15. století.

K jednotlivým strojům Staroměstského orloje

Staroměstský orloj je složen z několika dílčích strojů, přičemž každý má svou funkci a ovládá určitou část orloje. Těmito částmi jsou:

  • Hlavní stroj: Vede tři ukazatele na astronomickém ciferníku. Ovládá i další stroje v orloji. Spouští je v daných časových intervalech. Fungují tak, že si „odbudou“ svůj mechanický cyklus a poté se zastaví a mechanicky uzamknou.

  • Ukazovací stroj: Jeho úkolem je vést tři ukazatele pro Slunce, Měsíc a hvězdný čas se zvěrokruhem. Spouští v pravidelných intervalech další stroje.

  • Stroj čtyřiadvacetníku: Není spojen s původními historickými stroji. Slouží k pootáčení vnějšího staročeského ciferníku.

  • Bicí stroj: V současné době je umístěn za ciferníkem. Zpočátku tomu tak nebylo. Je zde zdvojené závěrkové kolo, přičemž Pražský orloj je jedinou technickou památkou tohoto druhu, ve kterém tento systém stále funguje.

  • Stroj měsíce: Pochází zřejmě ze 17. století a jde o velmi důmyslný systém, který zvládne zobrazovat i fáze měsíce.

  • Stroj pro pohyb apoštolů: Jedná se o pomocný stroj, který umožňuje otevírání oken a otočení apoštolů. Stroj pro pohyb apoštolů není vázán na polohu Slunce a Měsíce. Spouští se vždy v celou hodinu.

  • Kalendářní stroj: Má hlavní kolo vybavené 365 zuby po obvodu. Vždy o půlnoci se pootočí o jeden. Je-li přestupný rok, jedno kolo zůstane stát, čímž se vykompenzuje oběh Země kolem slunce, který ve skutečnosti netrvá 365 dní, ale 365,25 dne. Dříve se jednou za den musel pootáčet stroj ručně.

  • Božkův chronometr: V soustrojí funguje až od roku 1866. Díky tomu byla zvýšená přesnost a spolehlivost orloje. Božkův chronometr zbavil orloj mechanické části původního oscilátoru. 

Astronomická část

Kromě výše zmíněných soustrojí orloje obsahuje také astronomickou část, což je hlavní součást orloje. Tato část je tvořená astrolábem poháněným hodinovým strojem. Znázorňuje hvězdný čas, sluneční čas a pohyb Měsíce.

Astronomická část se dále dělí na astronomický ciferník, Slunce, Měsíc a Zvěrokruh.

 


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2023 © Orloj 600 let
Kontakty